• _______0__o_o_o_0___0_o_o__0
  ______0___o__o__o0_0__o__o__0
  _____0___o__o_o__0_0__o___o__0
  ____0_o___o___o__0_0___o___o__0
  ____00o0000o00o0o0_0o00o00oo0oo0
  ___000o0o00000o000_000o00o0o000o0
  ___00000o000o000o0_000o000o00000o0
  ___0o00oo00o0o00o0__0000o0o0o00000
  ___0o0o00000o00o0___000o0o0o0o0o00
  ____0o0o0000o0o0_____0000o00o00o0
  _____0000o0000________ 00o000o000
  ______0000000___________0000000
  ________00_♥ BONNE ANNEE ♥__00
  _______00_______2010 _______00
  ______00__________♪_________00
  _____00_______TON AMIE, ______00
  ____00______*♪*DIANA *♪* _______00
  _000000_______♥♥♥ ♥♥♥_______000000
  ...

 • + 5 pour toi aller salut =)